facebook

Miljøtillæg på firmabiler

Får man en fri bil gennem arbejdet, er man forpligtet til at betale en procentdel i skat af bilen. Udover beskatningen medregnes et årligt miljøtillæg, som beregnes ud fra forskellige faktorer for den enkelte bil, hvilket også gælder ved leasing af elbiler.

Hvad dækker miljøtillæg over?

Miljøtillægget er en afgift på firmabiler, der blev indført i 2010 som en del af statens grønne omstilling. Afgiften betales direkte til staten og dækker over en udregning lavet på baggrund af den enkelte bils brændstoføkonomi. 

Hvordan beregner man miljøtillæg?

Miljøtillægget på en firmabil betales direkte til staten, og det beregnes ud fra den grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-afgift ganget med statens fastsatte sats. Her er det hvornår bilen er registreret første gang, der afgør, hvilken af de tre afgifter, der er gældende, og som miljøtillægget skal beregnes ud fra.

Hvordan er satserne for miljøtillæg?

Værdien af bilen skal hvert år beregnes ud fra satserne for det konkrete år, som er sat til gradvist at stige indtil 2025. Miljøtillægget blev forhøjet til 350% i 2022, og i dag befinder det sig på 450%. I 2024 stiger miljøtillægget til 600% frem til 2025, hvor satsen ender på 700%.

Hvad er miljøtillæg på firmabil?

Miljøtillæg på firmabil dækker over den afgift, som lægges på firmabiler, der på samme tid med at være firmabil også fungerer som fri bil for medarbejderen i privat øjemed. Den frie bil skal vedkommende betale afgift af, hvilket betegnes som miljøtillæg. På den måde står virksomheden for at betale omkostningerne i forbindelse med indkøb og drift af bilen, mens medarbejderen betaler et miljøtillæg.

Hvordan beregner man beskatning ud af firmabil?

Med fri firmabil, som er et skattepligtigt personalegode, bliver man beskattet. Her ganges bilens værdi med en sats, hvorefter miljøtillægget lægges oveni. Det samlede beløb fordeles over 12 måneder, og man får beskatningen på bilen, som trækkes via ens løn. Beskatningsgrundlaget gælder på samme måde, uanset hvilken metode bilen er anskaffet på og derfor også ved leasing.

Den procentdel skat, der skal betales, afhænger af bilens værdi:

  • I 2023: 23,5% for under 300.000 kroner - 21,5% for over 300.000 kroner.
  • I 2024: 23% for under 300.000 kroner - 22% for over 300.000 kroner.
  • I 2025: 22,5% for under 300.000 kroner - 22,5% for over 300.000 kroner.

Hvad er grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift er en afgift baseret på, hvor langt din bil kører pr. liter brændstof, dvs. jo længere du kører på literen, jo mindre skal du betale i afgift. Grøn ejerafgift gør sig gældende for personbiler, der blev registreret for første gang mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, samt varebiler, der blev registreret for første gang mellem 18. marts 2009 og 30. juni 2021.

Betaler man grøn ejerafgift af elbiler?

Ved nyere elbiler og plugin-hybrider med første registrering 1. juli 2021 eller senere, skal der ikke betales grøn ejerafgift. Har din elbil eller plugin-hybrid til gengæld en ældre registreringsdato end 1. juli 2021, slipper du ikke for at betale grøn ejerafgift.

Hvordan beregnes grøn ejerafgift på elbiler?

Grøn ejerafgift for elbiler, der er ældre end 1. juli 2021, beregnes ved at omregne elbilens elektriske forbrug (Wh) pr. kilometer til antal kilometer pr. liter benzin. Bilens fabrikant oplyser forbruget, som bliver indtastet ved oprettelse i Motorregistret.

Omregningen fra elektricitet til brændstof sker ved at dividere det oplyste antal Wh pr. kilometer med 91,25. Findes der ingen oplysninger om din elbils energiforbrug, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 kilometer.

Hvornår skal du betale vægtafgift?

Du skal kun betale vægtafgift, hvis din bils første registrering fandt sted tidligere end 1. juli 1997, og hvis din varebils første registreringsdato fandt sted tidligere end 18. marts 2009. Derudover betales der altid vægtafgift for motorcykler uanset registreringsdato.

Hvornår kommer CO2-afgiften på banen?

CO2-afgiften gælder udelukkende for biler med første registrering 1. juli 2021 eller senere. CO2-ejerafgiften gælder for både personbiler og varebiler, hvor beløbet afhænger af bilens CO2-udledning. Jo mindre CO2, du udleder pr. kilometer, jo mindre skal du betale i afgift.

Regler om beskatning fremadrettet

Alle satserne for private person- og varebiler, herunder vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift, står til at stige frem til 2026, hvorefter satsen forbliver på samme procentsats fremover. Sammenlignet med satserne for 2021 er afgifterne foreløbigt steget med 3% i 2022 og 9,7% i 2023. Fremadrettet vil afgifterne stige med følgende procentsatser:

  • 2024: 16,8%
  • 2025: 24,4%
  • 2026: 36,9%

Betaler man mindre i afgift med en elbil?

Du kan spare penge på dine afgifter ved at køre elbil - specielt hvis den er ny. Den type afgift, du skal betale, afhænger som tidligere nævnt nemlig af registreringsdatoen for din bil. Køber du for eksempel en elbil, der er registreret tidligere end 1. juli 2021, så skal du betale grøn ejerafgift. I den forbindelse giver det mening at vælge en energieffektiv model, da beløbet for din afgift beregnes ud fra elbilens energiforbrug pr. kilometer.

Kører du i stedet i en nyere elbil, der er registreret 1. juli 2021 eller senere, så træder CO2-ejerafgiften i kraft. Det vil med andre ord sige, at du kun skal betale afgift, hvis dit køretøj udleder CO2, og dermed kan du slippe helt for at betale afgift ved at anskaffe dig en nyere elbil. På den måde er en nyere elbil ikke blot godt for miljøet, men også for dit bilbudget.

Har du overvejet at lease en elbil?

Ved at lease frem for at købe kan du få mulighed for at køre i en ny og moderne elbil uden at skulle betale et afskræk½kende beløb. Læs mere om elbiler her, og er du stadig ikke helt afklaret i forhold til udgifterne for at køre elbil, så kan du også læse mere om afgift på elbiler her.